AGAPAY

A Fund Raising Event

AGAPAY

9/25/20, 5:00 AM

Online Event: facebook.com/MakatiScienceSSG

READ BEFORE REGISTERING


AGAPAY TICKET - PHP100 each 

(Raffle Ticket & Awknowledgement Receipt)


Here are the ways to donate

GCash: XXXXXXXXXXXX or Scan QR Code

BDO Savings: XXXXXX 

BPI: XXXXXXXX or Scan QR Code

Paypal: Link

 • 1 ticket = 1 raffle entry (you can add more if you're donating more than PHP100 or buying for another person)
 • If you're donating that is not in 100s, the hundreds digit of your donation is the number of ticket quantity you'll enter. (ex. PHP150 = 1 ticket quantity P325 = 3 ticket quantity)
 • You can name multiple tickets to yourself
 • You can register 2+ people and have separate tickets for them

Please take note of the Reference Number/Transaction ID as you may need it in registering, find it here

 • If possible, the name in the buyer's details is the name of the account used in sending the donation
 • Same Reference Number/Transaction ID can be used for multiple persons, just copy the Reference Number/Transaction ID on every ticket form
 • We will validate every Reference Number/Transaction ID submitted, we will send you an additional email if there's something wrong with the details submitted

BASAHIN MAIGI BAGO MAG-REGISTER


AGAPAY TICKET - PHP100 bawat isa

(Raffle Ticket at Awknowledgement Receipt)


Narito ang mga paraan para magdonate

GCash: XXXXXXXXXXXX o i-scan ang QR code

BDO Savings: XXXXXX 

BPI: XXXXXXXX o i-scan ang QR code

Paypal: Link

 • 1 ticket = 1 raffle entry (maaari kang magdagdag ng higit pa kung nagbigay ka ng higit sa PHP100 o bibili ka para sa ibang tao)
 • Kung nagbibigay ka ng donasyon na hindi eksakto sa 100s, ang hundreds digit ng iyong donasyon ay ang bilang ng dami ng tiket na ilalagay mo (hal. PHP150 = 1 ticket quantity P325 = 3 ticket quantity)
 • Maaari mong pangalanan ang maraming tiket sa iyong sarili
 • Maaari kang magrehistro ng 2+ katao at magkaroon ng magkakahiwalay na mga tiket para sa kanila

Mangyaring tandaan ang Reference Number o Transaction ID na maaaring kailanganin mo sa pagrehistro, hanapin ito rito

 • Kung maaari, ang pangalan na nakalagay sa buyer's details ay ang pangalan na nakarehistro sa account na iyong ginamit
 • Ang parehong Reference Number o Transaction ID ay maaaring magamit para sa maraming tao, kopyahin lamang ang Reference Number o Transaction ID sa bawat ticket form 
 • Ang bawat Reference Number o Transaction ID na isinumite ay dadaan sa beripikasyon para malaman na nagbigay ka talaga ng donasyon, padadalhan ka namin ng isang karagdagang email kung may mali sa mga isinumiteng detalye